EXPERIENCES FOR ALL

The Pembrokeshire Coast National Park Authority needs your help to shape a new project that aims to ensure everyone is able to access and enjoy the National Park.

Whether you’re a resident or a visitor, the Experiences for All project wants to hear from you. As well as helping to launch the project, offering your opinion will also give you the chance to win £50.

Click here to visit the Pembrokeshire Coast National Park website to find out more and complete the survey. The closing date for the survey and prize draw is 21st February 2021.

If you do not have access to a computer/smart device or would prefer to provide your views over the phone please call 01646 624800.

PROFIADAU I BAWB

Mae angen Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eich help i siapio prosiect newydd sy’n ceisio sicrhau bod pawb yn gallu cael cyrchiad i’r Parc Cenedlaethol a’i fwynhau.

Os ydych yn byw yma neu’n ymweld, mae prosiect Profiadau i Bawb eisiau clywed wrthoch chi. Yn ogystal â helpu i roi cychwyn ar y prosiect, bydd cynnig eich barn hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill £50.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael gwybod rhagor ac i gwblhau’r arolwg. Bydd yr arolwg a’r raffl yn cau ar 21 Chwefror 2021.

Os nad oes gennych defnydd gyfrifiadur/dyfeisiau clyfar neu os y byddai’n well gennych rhannu eich barn dros y ffôn, ffoniwch 01646 624800.