Join the Together for Change Masterclass ‘Podcasts for Communities’ for a hands-on experience of recording and editing podcasts, and uploading them to the web. All you need is yourself, an internet connection and your digital device.

Ymunwch â’n Dosbarth Meistr ‘Podlediadau i Gymunedau’ am brofiad ymarferol o recordio a golygu podlediadau, a’u huwchlwytho ar y we. Y cyfan sydd arnoch chi ei angen ydy chi eich hun, cyswllt rhyngrwyd a’ch dyfais ddigidol.