Ready to Go Announcement!
We are excited to announce that @llanrhianconnectedcommunity and @LlangwmVillageVoices ‘The Little Things’ Rock Opera have been chosen as our pilot communities for ‘Ready to Go’! The Solva Care team are really looking forward to working with them both.

Cyhoeddi Parod i Fynd!
Mae’n gyffrous inni gyhoeddi mai @llanrhianconnectedcommunity ac Opera Roc ‘Y Pethau Bychain’ @LlangwmVillageVoices sydd wedi cael eu dewis fel ein cymunedau peilot ar gyfer ‘Parod i Fynd’! Mae tîm Gofal Solfach yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r ddwy ohonynt.