Solva’s first Seed Bank is open for business! Located in the ‘Milking Parlour’ at BayView Stores, it has a range of flower and vegetable seeds for you to try out. It is also open for donations – just leave any spare seeds that you may have in the box. Happy gardening! Mae Banc Hadau cyntaf Solfach ar agor ar gyfer busnes!

Mae wedi ei leoli yn y ‘Parlwr Godro’ yn BayView Stores, ac mae yno amrywiaeth o hadau blodau a llysiau i chi roi cynnig arnyn nhw. Mae ar agor hefyd i gyfraniadau – gadewch unrhyw hadau sbâr sydd gennych yn y blwch. Garddio hapus!