A citizen-led recovery: working better together event three. This third virtual seminar follows events on 20th January and 25th February 2021 (please click here for the February report), which explored what has worked, and how we can maintain momentum and work better together in the future to ensure that Pembrokeshire citizens are at the heart of the post-COVID recovery.

Please take a look at the flyer for the upcoming seminar, and click below for details of how to join via Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-CprT0qE9IDbHkczv5kbleMprTfosiH

Adferiad dan arweiniad dinasyddion: cydweithio’n well digwyddiad tri Mae’r trydydd seminar rithwir hon yn dilyn digwyddiadau ar 20fed Ionawr a 25ain Chwefror 2021, a archwiliodd yr hyn sydd wedi gweithio, a sut y gallwn gynnal momentwm a chydweithio’n well yn y dyfodol i sicrhau bod dinasyddion Sir Benfro wrth galon yr adferiad ôl-COVID

Manylion ar sut i ymuno â’r cyfarfod trwy Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-CprT0qE9IDbHkczv5kbleMprTfosiH

Please click here to read the February seminar report in Cymraeg