The Welsh Blood Service aims to have least 7 days of each blood type at all times to help patients in need across Wales.
Can you help by giving blood at Haverfordwest Rugby Club on 6,7 May ?
Visit https://wbs.wales/GiveBloodSolva to book a lifesaving donation

Nod Gwasanaeth Gwaed Cymru yw cael o leiaf 7 diwrnod o bob teip o waed bob amser, i helpu cleifion mewn angen ar draws Cymru.
| Allwch chi ein helpu ni a rhoi gwaed at Clwb Rygb Hwlffordd 6,7 Mai
Ewch I https://wbs.wales/GiveBloodSolva i wneud apwyntiad i roi rhodd a allai achub bywyd

 

Image by Welsh Blood Service.