Join the first Together for Change Forum ‘Does it Count? – Communities and Community Development Research and Evaluation’ Tuesday 13 April 10.00-11.45

The online event is for communities and third-, public- and private-sector researchers, practitioners, planners and managers.
Provisional programme includes presentations on:
– Weathering the Storms: the Hidden Value of Community Anchor Organisations in Wales Report – Russell Todd
– Results of Meetings that Matter: Pembrokeshire’s Most Significant Change Project – Gill Toms
– The Evaluation of the West Wales Care Partnership’s Programme 7 – TBC
– Qualitative Research on Community Assets and their Effect on Wellbeing – Jessie Buchanan

Followed by:
A discussion on what constitutes evidence of impact in community development, and how the evidence base can be built.
The event is limited to 60 spaces and is FREE.

Register for Eventbrite tickets:

Click to see the information flyer in English and Welsh.

Ymunwch â ni ar gyfer y Fforwm Gyda’n Gilydd dros Newid cyntaf: ‘A yw’n Cyfrif? – Ymchwil a Gwerthuso Cymunedau a Datblygu Cymunedol’ Dydd Mawrth y 13 Ebrill 10.00-11.45

Mae’r digwyddiad ar-lein ar gyfer cymunedau ac ymchwilwyr, ymarferwyr, cynllunwyr a rheolwyr sector trydydd, cyhoeddus a phreifat.
Mae’r rhaglen dros dro yn cynnwys cyflwyniadau ar:
– Hindreulio’r Stormydd: Adroddiad Gwerth Cudd Sefydliadau Angor Cymunedol yng Nghymru – Russell Todd
– Canlyniadau Cyfarfodydd sy’n Bwysig: Y Prosiect Newid Mwyaf Sylweddol – Gill Toms
– Gwerthuso Rhaglen 7 Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru – i gael ei gadarnhau
– Ymchwil Ansoddol ar Asedau Cymunedol a’u Heffaith ar Les – Jessie Buchanan

Dilynir gan:
Trafodaeth o’r hyn sy’n dystiolaeth o effaith mewn datblygu cymunedol a sut y gellir adeiladu’r sylfaen dystiolaeth.
Mae’r digwyddiad wedi’i gyfyngu i 60 o leoedd ac mae AM DDIM.

Cofrestrwch am docynnau Eventbrite: