Social Care Personal Assistants – see the poster here
Do you have a few hours or more to spare a week?
Do you have what it takes to make a real difference to someone’s life?
Are you looking for a job where the personal rewards far outweigh the challenges?

YES, then a role working as a Personal Assistant could be for you…

Personal Assistants support individuals in receipt of Direct Payments to lead an independent life supporting them both inside and outside their homes.

If you think this could be a job for you please scan the QR code for more information on the role our latest vacancies and how to apply or visit… pembrokeshire.gov.uk/personal-assistant-vacancies


YN EISIAU Cynorthwywyr Personol – see the poster in Welsh here
Gofal Cymdeithasol
A oes gennych ychydig neu fwy o oriau rhydd yr wythnos?
A oes gennych yr hyn sydd ei angen i wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun?
A ydych chi’n chwilio am swydd lle mae’r buddion personol yn fwy o lawer na’r heriau?

Os OES ac YDYCH, gallai gweithio fel cynorthwyydd personol fod yn ddelfrydol i chi…

Mae cynorthwywyr personol yn cefnogi unigolion sy’n derbyn taliadau uniongyrchol i fyw bywyd annibynnol, gan eu cynorthwyo y tu mewn i’w cartrefi a’r tu allan iddynt.

Sganiwch y cod QR i gael mwy o wybodaeth am y rôl, y swyddi gwag diweddaraf, a sut i wneud cais, neu ewch i:
sir-benfro.gov.uk/swyddi-gwag-cynorthwyol-personol