Join on 5-6 June to celebrate community connections. The Big Lunch is a brilliant opportunity to build stronger community connections in 2021, whether that’s online, on your doorstep or over the fence. June may not be too far away, so now is the perfect time to start planning for #TheBigLunch. Visit thebiglunch.com for ideas and inspiration on how you can bring your community closer together in 2021 and don’t forget to #SaveTheDate.

Ymunwch â ni ar 5-6 Mehefin i ddathlu cysylltiadau cymunedol. Mae’r Cinio Mawr yn gyfle gwych i adeiladu cysylltiadau cymunedol cryfach yn 2021, boed ar-lein, ar stepen eich drws neu dros y ffens. Dyw Mehefin ddim rhy bell i ffwrdd, felly nawr yw’r amser perffaith i ddechrau cynllunio ar gyfer #YCinioMawr. Ewch i thebiglunch.com i gael syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut y gallwch ddod â’ch cymuned yn agosach at ei gilydd yn 2021.

Click here to find out more about last year’s event.

Image from The Eden Project.