You are invited to the Together for Change Forum Spotlight on Community Arts

Exploring the Value of the Arts on the Wellbeing of Communities
Thursday 20 May 10.00-11.50

Join Together for Change for the second of our Forum events – Spotlight on Community Arts – which will be on exploring the value of the arts on the wellbeing of communities. The online event is for communities, third-, public- and private-sector arts professionals, researchers, practitioners, planners and managers.

The programme includes presentations on a variety of community arts projects in Pembrokeshire by organisers, artists, researchers and arts organisations. There will also be a discussion on the positive effects on communities’ wellbeing as a result of the arts and how they could be promoted and encouraged in a post-pandemic world.

We look forward to seeing you there. For more information, please go to: tfcpembrokeshire.org/events or for any questions please do not hesitate to get in touch: contact@tfcpembrokeshire.org

The event is limited to 60 spaces and is FREE. Register for Eventbrite tickets: https://bit.ly/3etQnG0

Fe’ch gwahoddir i’r Fforwm Gyda’n Gilydd dros Newid Sbotolau ar Gelfyddydau Cymunedol

Archwilio Gwerth y Celfyddydau ar Les Cymunedau
Dydd Iau y 20 Mai 10.00-11.50

Ymunwch â Gyda’n Gilydd dros Newid ar gyfer ein digwyddiad Fforwm ail – Sbotolau ar Gelfyddydau Cymunedol – a fydd yn archwilio gwerth y celfyddydau ar les cymunedau. Mae’r digwyddiad ar-lein ar gyfer cymunedau, gweithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, ymarferwyr, cynllunwyr a rheolwyr celfyddydol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyflwyniadau ar amrywiaeth o brosiectau celfyddydol cymunedol yn Sir Benfro gan drefnwyr, artistiaid, ymchwilwyr a sefydliadau celfyddydol. Bydd trafodaeth hefyd ar yr effeithiau cadarnhaol ar les cymunedau o ganlyniad i’r celfyddydau a sut y gellid eu hyrwyddo a’u hannog mewn byd ôl-bandemig.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: tfcpembrokeshire.org/events neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni: contact@tfcpembrokeshire.org

Mae’r digwyddiad wedi’i gyfyngu i 60 o leoedd ac mae AM DDIM. Cofrestrwch am docynnau Eventbrite: https://bit.ly/3etQnG0